Khi nào mới gọi là chậm mọc răng?

Bác sĩ nhi khoa Trần Công  Khi nào mới gọi là chậm mọc răng? Mỗi răng có một giới hạn thời gian nhất định để mọc (giới hạn trên và…

Continue Reading Khi nào mới gọi là chậm mọc răng?