LIỆU PHÁP THỞ OXY LƯU LƯỢNG CAO QUA CANUYN MŨI Ở TRẺ BỊ VIÊM TIỂU PHẾ QUẢN CẤP.(7.2019)

Nguồn : Uptodate, tháng 7.2019 )   Liệu pháp oxy lưu lượng cao (HFNC) vẫn  thường được sử dụng để hỗ trợ hô hấp cho trẻ nhập viện vì viêm…

Continue Reading LIỆU PHÁP THỞ OXY LƯU LƯỢNG CAO QUA CANUYN MŨI Ở TRẺ BỊ VIÊM TIỂU PHẾ QUẢN CẤP.(7.2019)